Đất Sạch

Phân Bón

Chậu Trồng Cây

Phụ Kiện Cây Trồng

Phụ kiện cây trồng

Kéo Tỉa Cành LS (Made In Japan)

140,000 

Phụ kiện cây trồng

Kéo Cắt Cành LS (Made In Japan)

120,000 

Phụ kiện cây trồng

Kéo Tỉa Cành

75,000 

Phụ kiện cây trồng

Bình Xịt Tưới Cây 0.5L

15,000 

Phụ kiện cây trồng

Rọ Thuỷ Canh 10 Cái (D55-D47)

15,000 

Phụ kiện cây trồng

Cuộn Hàng Rào Bổ Luống 3m

150,000 

Phụ kiện cây trồng

Thảm Xơ Dừa Miếng 50x50cm

25,000 

Phụ kiện cây trồng

Bình Xịt Tưới Cây 2L

50,000