Combo 5 Chậu Trồng Rau Đen 65x42x16cm Tặng Bao Đất Tribat Trồng Rau 5kg

225,000