Combo 5 Chậu Trồng Rau Trắng 65x42x16cm Tặng 1 Bao Đất Rau Tribat 5kg

325,000